anno 2020

Flytende Havvind

Formål: Da vi startet opp prosjektet, var det i erkjennelse at de ikke forelå noen store, samlende prosjekter regionalt på Agder.

I november 2019 tok Green Energy Network initiativ overfor GCE Node, NCE EYDE, NHO Agder, Aust og Vest Agder Fylkeskommune, og UiA. Det var enighet om at ingen annen region i Norge kan skilte med en så stor breddekompetanse som Agder

Målsetting: Å gjøre Agder til et globalt kompetanse-tyngdepunkt innen flytende havvind.

Deltakere

I prosjektet

Andre prosjekter
02/03

Smart Community

Målet er å utvikle de teknologiske løsningene etter SMART-CITY prinsippene – som ENOVA-prosjekt.

Les mer
03/03

Topplederforum

4 nettverksmøter i året – hvor deltakerne selv setter agenda for hvert møte gjennom nettverkets prosjektleder.

Les mer
01/03

Forretnings-innovasjon

Hvordan kan morgendagens utfordringer, løses med dagens kompetanse?

Les mer