anno 2020

Smart Community

Formål: Målet er å utvikle de teknologiske løsningene etter SMART-CITY prinsippene – som ENOVA-prosjekt. En gruppering av høyteknologiske selskaper, som sammen prøver å løse de teknologiske utfordringene nye bydeler har i tett samarbeid med både universitet og utbygger – er det unike i dette utviklingsprogrammet. 
Total bygningsmasse utgjør ca 500 000,- kvm bygningsmasse mellom eksisterende bygningsmasse på UIA i Grimstad – og eksisterende E39. Gruppens oppgave vil å utrede alt fra energiforsyning, energilagring, distribusjon, system, transport og nye forretningsmodeller.

Deltakere

I prosjektet

Andre prosjekter
03/03

Topplederforum

4 nettverksmøter i året – hvor deltakerne selv setter agenda for hvert møte gjennom nettverkets prosjektleder.

Les mer
01/03

Forretnings-innovasjon

Hvordan møte Norges- og -EU sine bærekraftsmål?

Les mer
02/03

Flytende Havvind

Målsetting: å gjøre Agder til et globalt kompetanse-tyngdepunkt innen flytende havvind.

Les mer