anno 2020

Forretnings-innovasjon

Formål: Forretnings-innovasjon handler om dette – på områder vi kanskje ennå ikke har sett. Utfordringer som ikke er navngitt, og problemer som tidligere har vært fastlåste. Gjennom å utfordre det etablerte, skape innovasjonskraft og satsing, skal vi identifisere muligheter og tilrettelegge for bærekraftige og handlekraftige satsinger. Bidra, og legge til rette for ny industrietablering og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Eksempler på akkurat dette er Sørlige Nordsjøen II og Industriparken Agder.

Deltakere

I prosjektet

Andre prosjekter
01/03

Flytende Havvind

Målsetting: å gjøre Agder til et globalt kompetanse-tyngdepunkt innen flytende havvind.

Les mer
02/03

Smart Community

Målet er å utvikle de teknologiske løsningene etter SMART-CITY prinsippene – som ENOVA-prosjekt.

Les mer
03/03

Topplederforum

4 nettverksmøter i året – hvor deltakerne selv setter agenda for hvert møte gjennom nettverkets prosjektleder.

Les mer